UWAGA ROLNICY !


W związku ze stwierdzonymi ogniskami pryszczycy u bydła, które wystąpiły na terenie Japonii, Główny Lekarz Weterynarii w ramach akcji uświadamiania rolników o możliwych niebezpieczeństwach wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt zaleca uwzględnienie w ramach dobrej
praktyki hodowlanej następujących zasad:

 • w przypadku wystąpienia objawów pryszczycopodobnych o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych u zwierząt parzystokopytnych należy odizolować stada przed przybyciem lekarza
  weterynarii,
 • w miarę możliwości oddzielenie nowoprzybyłych zwierząt hodowlanych od
  pozostałego stada przez okres 2 do 4 tygodni,
 •  przeprowadzenie badań lekarsko – weterynaryjnych przed wprowadzeniem
  nowych zwierząt do stada
 •  zastosowanie ogrodzeń lub innych urządzeń ograniczających niekontrolowane
  przemieszczenie zwierząt
 • umieszczenie widocznych oznaczeń z zawartym ostrzeżeniem dotyczącym
  dostępu do obszarów lub pomieszczeń przebywania zwierząt,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów zwierząt z osobami
  postronnymi lub odwiedzającymi gospodarstwo,
 •  wymaganie od osób odwiedzających lub pracujących w gospodarstwie odzieży
  i obuwia ochronnego,
 •  ustawienie jednego miejsca zatrzymywania pojazdów, w którym zapewnione
  będzie odpowiednie mycie opon i ich dezynfekcja w przypadku wybuchu
  ogniska choroby,
 •  wyznaczenie oddzielnego izolowanego obszaru dla zbieranych odpadów.

 

Pryszczyca jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób zwierząt, niniejsze zasady należy również stosować odpowiednio do innych szybko rozprzestrzeniających się chorób zwierząt.


Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak
Grzegorzew, 04.10.2010r.