UWAGA ROLNICY !


Urząd Gminy w Grzegorzewie uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych  przez powódź w dniach od 17 maja do 31 maja 2010r, która
miała miejsce na terenie naszej Gminy. Zainteresowani rolnicy mogą występować do Zespołu Komisji w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie (pokój nr 1) o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego. Zespół Komisji sporządza projekt opinii i przekazuje go do właściwego terytorialnie Zespołu Doradczego w powiecie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z imiennym protokołem oszacowania strat i częściowo wypełnionym wnioskiem kredytowym. Następnie WODR zaopiniowane protokoły przekazuje do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Procedura pozytywnego zaopiniowania kredytu klęskowego trwa około miesiąca.


Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak