NOWE  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Informujemy że, w 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioskio zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta,  właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:


od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Na posiedzeniu  20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł. W najbliższym czasie zostanie również udostępniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualne informacje oraz nowy wzór wniosku dostępne będą na stronach grzegorzew.pl, bip.grzegorzew.pl bądź w Urzędzie Gminy, pokój nr 6.
                                                           
     Wójt Gminy
 /-/Bożena Dominiak