„Obszary pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminę” – to drugie spotkanie z cyklu „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”, które odbywa się  w ramach projektu „Wdrożenie uprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały”. 
 
Spotkanie odbyło się 27 lutego 2012 roku w Zajeździe Europejskim mieszczącym się w miejscowości Szadów Księży pod Turkiem.

 Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z obszaru: Pozyskiwanie środków zewnętrznych:  krajowych i unijnych przez gminy realizujące w partnerstwie projekt. Wymiana doświadczeń w tym zakresie wzmocni podstawę otwartą  na współpracę i przyczyni się do wzrostu efektywności w tym zakresie. 
W spotkaniu uczestniczyło 5-ciu pracowników jednostek samorządu terytorialnego z Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały.  
Jednym z punktów przedstawionych przez trenera było zapoznanie urzędników z programami operacyjnymi, m.in. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, Programem Operacyjnym "Polska Wschodnia".
Trenerem była Joanna Jasińska, Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im . F. Skarbka w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne m. in.  w obszarze finansów publicznych zdobyte na stanowisku Dyrektora ds. Restrukturyzacji,  Dyrektora Ekonomicznego  oraz  Dyrektora jednostki samorządowej. Od 2009 roku pracownik naukowy, specjalizuje się  w zarządzaniu finansami, projektach finansowanych przez UE, projektowaniu systemów zarządzania.

W ramach spotkania uczestnicy otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych a także słodki poczęstunek w przerwach kawowych, oraz ciepły posiłek w przerwie obiadowej zapewniony w ramach cateringu, jaki towarzyszy szkoleniu. Organizator zapewnił również nocleg w miejscu spotkania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.