Uprzejmie Państwa informuję, że decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Rok 2012 został ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Gmina Grzegorzew włączyła się w tegoroczne obchody Europejskiego Roku 2012. Bardzo nam zależy na wspieraniu aktywności osób starszych, które sprzyjają współpracy między pokoleniami. Dlatego chcemy podjąć inicjatywę wpisującą się w ideę Roku 2012. Planujemy na przełomie maja i czerwca br. zorganizować na terenie naszej Gminy cykl spotkań na temat:
1. ,,Młodzież zapoznaje Seniorów z techniką obsługi komputera’’,
2. ,,Seniorzy czytają dzieciom’’.

Naszym priorytetowym założeniem w tym aspekcie jest integracja pokoleń. Poszukujemy grupy Seniorów zainteresowanych poznaniem tajników obsługi komputera. Młodzież będzie zapoznawać z techniką komputerową naszych Seniorów.
Zajęcia planujemy raz w tygodniu po 2 godz. trwające ok. miesiąca. Miejscem spotkań będzie Gminne Centrum Kształcenia ,,Wioska internetowa’’ w Grzegorzewie.
Poszukujemy Seniorów zainteresowanych czytaniem bajek dzieciom w Przedszkolach na terenie naszej Gminy.
Zadaniem Seniorów będzie uczestnictwo w zajęciach przedszkolaków polegające na czytaniu naszym najmłodszym bajek.
Dni i godziny oraz miejsca zajęć ustalimy z Seniorami, którzy zgłoszą się do naszego projektu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

Szanowni Seniorzy !
Zachęcamy Państwa do włączenia się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  i Solidarności Międzypokoleniowej oraz do współpracy w podjętej przez nas inicjatywie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału !