I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Grzegorzewie informuje, że w dniach od 19.04.2013r. do 30.04.2013r. w województwie wielkopolskim będzie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych zrzucona będzie z samolotów przynęta ze szczepionką. W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zasad :
-  nie urządzać polowań,
- nie urządzać wycieczek szkolnych na obszarach objętym szczepieniem,
-  nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
-   zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,
-   nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo.
W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt do Lecznicy dla Zwierząt lub powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wójt Gminy        

 /-/ Bożena Dominiak