Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że od dnia 4 września 2013r. do dnia 25 września 2013r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie jest wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Grzegorzew oznaczonej nr ewidencyjnym 143/4 o pow. 0,0846 ha położonej w Tarnówce.

Wójt Gminy Grzegorzew

Bożena Dominiak