O K Ó L N I KSzanowni Mieszkańcy KiełczewkaUprzejmie Państwa informuję, że 12 maja 2015 roku rozpoczynają się roboty związane z ułożeniem kabli światłowodowych w Kiełczewku.


Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa będzie budowana w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej przez całą miejscowość Kiełczewek począwszy od remizy OSP w Kiełczewku.


Wykonawcą robót jest firma OPTEL Artur Niewiadomski z Żor.


W przypadku pytań w tej sprawie zapraszamy Państwa do Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Sprawę prowadzi – Pan Grzegorz Wawrzyniak – Inspektor ds. dróg – tel: 63 2718 255 wew. 23

 

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak