Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane
w ramach PROW 2014 – 2020.

W ramach naborów mieszkańcy gmin: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka
i Przedecz będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na następujące działania:

1.      Podejmowanie działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 560 000 zł)

2.      Rozwój działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)

3.      Projekt grantowy: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (dostępne środki w ramach naboru: 300 000 zł)

4.      Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)

W załączeniu szczegółowe wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata 2014-2020.