Informacja

  

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Ze stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew, w których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. nie przekracza kwoty 514,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w dniach od 1 do 15 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pokój Nr 10. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, na stronie internetowej www.bip.grzegorzew.pl w zakładce ogłoszenia oraz  w szkołach na terenie gminy Grzegorzew.

                                                                          

           Wójt Gminy

  /-/ Bożena Dominiak