Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii :

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/kampania-bezpieczny-i-aktywny-senior