Drodzy Rodzice

Mając na uwadze wsparcie dla rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie naszej gminy samorząd Gminy Grzegorzew przystąpił do Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" realizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Program ma kształtować pozytywny obraz wielkopolskiej rodziny wielodzietnej dając jednocześnie szansę na rozwój i pozostawienie w ich rodzinnych budżetach nieco więcej środków finansowych.

 Adresatem działań w ramach Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" są rodziny mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Prawo do korzystania z Programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Karta potwierdza uprawnienia członków rodziny wielodzietnej do udziału
w Programie w przypadku rodziców bezterminowo, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki,
w przypadku niepełnosprawnych dzieci na okres ważności orzeczenia.

 Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje Wielkopolska Karta Rodziny, szczegółowych informacji dotyczących jej uzyskania, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30 lub telefonicznie pod nr (63) 27 37 458.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu "Wielkopolska Karta Rodziny".                           

Lista partnerów i wykaz zniżek dostępny jest na stronie internetowej http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy

     Wójt Gminy

Bożena Dominiak