Fundacja "Dziecko w Centrum" z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Fundację "Dziecko w Centrum" od 2015 r., osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne do końca grudnia 2017 r.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, może uzyskać w Ośrodku następującą pomoc:

1)    pomoc prawną,

2)    pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną,

3)    pomoc tłumacza języka obcego oraz języka migowego,

4)    pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa:

.         pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych,

.         pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,

.         pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

.         finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

.         dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

.         finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,

.         pokrywanie kosztów żywności,

.         pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości

i higieny osobistej,

.         finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla dzieci.

WYKAZ MIEJSC, W KTÓRYCH ŚWIADCZONA JEST POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM:

Infolinia dla OPPP w Poznaniu, Gnieźnie i Trzciance, tel.: 786 160 100
- poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00,
- sobota w godz. 10.00-15.00.

e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl  | www.dzieckowcentrum.org

1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji "Dziecko w Centrum":

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

tel.: 786 160 100
e-mail: 
pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl  | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

- poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00,
- sobota w godz. 10.00-15.00.

2. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance:

ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka

tel.: 786 160 100
e-mail: 
pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl  | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

- poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-17.00,
- wtorek, czwartek w godz. 13.00-20.00,
- sobota w godz. 10.00-14.00.

3. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie:

os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

tel.: 786 160 100
e-mail: 
pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl  | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

- poniedziałek, czwartek w godz. 10.00-17.00,
- wtorek, piątek w godz. 9.00-16.00,
- środa w godz. 13.00-20.00,
- sobota w godz. 9.00-13.00.