Zwiększ swoje szanse na lokalnym rynku pracy!  

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  zaprasza do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe i 3-miesięczne staże. Ponadto u czestnicy zostaną otoczeni także wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Czekają na nich zajęcia warsztatowe m.in. z zakresu umiejętności zawodowych i miękkich. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe i zwroty kosztów dojazdu. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-67 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim. 

Każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb osoby.  

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org.