Szanowni Państwo,

„Przyszłość zaczyna się dziś” to projekt skierowany do osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem pracy oraz zwolnionych w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zamieszkujących woj. Wielkopolskie.

Celem projektu jest podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 50% spośród 60 uczestników promocji spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez dostosowanie kwalifikacja i/lub kompetencji zgodnie z zapotrzebowanie aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

1.      doradztwa zawodowego,

2.      poradnictwa psychologicznego,

3.      pośrednictwa pracy,

4.      szkolenia

5.      staży.  

Oferujemy stypendium szkoleniowe dla bezrobotnych uczestników oraz stypendia stażowe dla wszystkich uczestników projektu(1280,26 brutto).

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na wsparcie w działaniach informacyjnych, poprzez rozwieszenie plakatu i ulotek promocyjnych oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej. Szczegóły dotyczące projektu przesyłamy w załączniku.

 

Z poważaniem,

Zespół projektu
przyszlosc@nskonsulting.pl
 

NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Skromna 5
20-704 Lublin


NIP: 712-31-34-173
REGON: 060391577
KRS: 0000313382
Konto bankowe: ING Bank Śląski  28 1050 1953 1000 0023 30 74 9520