W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Akademia aktywności zawodowej realizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno - Edukacyjnych zapraszamy do wzięcia udziału w Bezpłatnych Szkoleniach na Prawo Jazdy  kat. C, C+E oraz D.

Inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/23-akademia-aktywnosci-zawodowej-wojewodztwo-wielkopolskie.html

 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 2 spotkania  x 2 godziny
2. szkolenie zawodowe:
- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. + dodatkowo kurs prawo jazdy C+E   - 45 godz. - dla osób chętnych
- prawo jazdy kat D  + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.
3. pośrednictwo pracy - 6 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 3 spotkania  x 2 godziny
a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci:
-  stypendium szkoleniowego (8,6 zł brutto za godzinę szkolenia),
- zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia (do 400 zł)
- wyżywienia podczas zajęć teoretycznych,
- opłacenie egzaminów.