OK.2110.2.2022

Na podstawie art 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 530) informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego dokumenty aplikacyjne złożyły dwie osoby:

1. Pani Danuta Gębka zam. Umień
2. Pan Kamil Łączkowski zam. Grzegorzew

Wójt Gminy Grzegorzewie
/-/ Bożena Dominiak