Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.

Albert Sosnowski

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
Tel. 63 / 27-18-255 wew. 121
Adres e-mail: iod@grzegorzew.pl