Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka

Załączniki

BZP - Ogłoszenie nr 548674-N-2019 - Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka (590kB)    
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka (961.5kB)    
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (307.9kB)    
Załącznik nr 2 Przedmiar robót (226.9kB)    
Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz zamówień zrealizowanych (433.2kB)    
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (393.6kB)    
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (462.8kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy (307.3kB)    
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (305.3kB)    
Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (308.2kB)    
Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi (555.8kB)    
Załącznik nr 10 do SIWZ Rozporządzenie z 26 lipca 2016 (96.6kB)    
Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna RODO (596.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Wróblewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Wróblewski
Data wprowadzenia:2019-05-16 14:21:51
Opublikował:Krzysztof Wróblewski
Data publikacji:2019-05-16 14:30:11
Ostatnia zmiana:2019-05-20 12:36:52
Ilość wyświetleń:800