Na mocy zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w naszym Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach działania punktu można uzyskać bezpłatne porady o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także niezbędną pomoc w przygotowaniu, złożeniu i rozliczeniu wniosku.

Punkt działa w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 63 2625 688, 603 103 388.

Przypominamy, że w ramach Programu mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do inwestycji polegających między innymi na: wymianie źródła ciepła, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej i okiennej zewnętrznej, dociepleniu przegród budowlanych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej związanej z modernizacją. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy i członków jego rodziny.

Zachęcamy osoby zainteresowane do skorzystania z Programu, aby zapoznały się z warunkami udzielania dofinansowania.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/