Jak  każdego roku również w 2010 r. młodzież szkolna Gminy Grzegorzew świętowała DZIEŃ ZIEMI.W tym roku uroczyści obchodziliśmy pod hasłem  RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS. Rok 2010, to również rok jubileuszowy – świętujemy 40.lecie obchodów dnia ziemi na świecie i 20.lecie w Polsce. Na uroczystościach Powiatowych , które odbyły się 23 kwietnia br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole naszą gminę reprezentowało 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Grzegorzewie. Młodzież uczestniczyła w wykładach , pokazach  filmów i sprzętu pożarniczego , a także brała udział w  wielu  konkursach z nagrodami.  Ponadto uczniowie  Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie 26 kwietnia br. przygotowali uroczysty apel. Przedstawiona część artystyczna  w wyrazisty sposób pokazała jak należy postępować , aby nie dewastować otaczającego nas środowiska naturalnego.

XI  Edycja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej

Jedną z części obchodów DNIA  ZIEMI  2010 r.  była XI  edycja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej , która odbyła się  30 kwietnia 2010 r. na terenie  Izby  Przyrodniczo-Leśnej w Szkółce Zespolonej Kiejsze w gminie Babiak. Organizatorami olimpiady byli : Starostwo Powiatowe w Kole, Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny ” , Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kole , Komenda Hufca ZHP w Kole oraz Nadleśnictwo Koło w Gaju . Naszą gminę reprezentowało po 3 uczniów  z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Grzegorzewie.
W  klasyfikacji indywidualnej  uczennice gimnazjum : Klaudia Szurgot   zajęła II, a Anna Kubiak III miejsce .

Serdecznie gratulujemy laureatkom  wysokich osiągnięć  i życzymy dalszych sukcesów. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali  dyplomy , a laureaci  nagrody książkowe .

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie oraz Gimnazjum za tak aktywne włącznie się
w obchody Dnia Ziemi .