Wnioski można będzie składać od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 9 lipca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosił, że od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 9 lipca 2010 r. Oddziały Regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wniosek będzie można złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobą we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym ARiMR. Możliwe będzie również wysłanie wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Formularze wniosku i niektórych załączników do wniosku oraz szczegółowe instrukcje ich wypełnienia dostępne są poniżej oraz na stronie internetowe ARiMR (www.arimr.gov.pl). Formularze można również otrzymać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Oddziały Regionalne ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Formularze

Komunikat Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Broszura informacyjna dotycząca działania PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (.pdf 276,34 kB)

Opis działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zawarty w PROW 2007-2013 (.pdf 218,37 kB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008, nr 139, poz. 883, z późn. zm.)