O G Ł O S Z E N I E !


SZANOWNI  MIESZKAŃCY GMINY GRZEGORZEW !

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  Oddział w Poznaniu  ul. Siemiradzkiego 5a , 60-763 Poznań mając na uwadze bardzo duże, społeczne zainteresowanie zarówno Programem Budowy Dróg Krajowych  na lata 2010 – 2015, a także prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne dla ww. programu zostaną przeprowadzone dwu etapowo.
Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu  możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet  www.gddkia.gov.pl  w zakładce Prognoza Oddziaływania  na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz w formie pisemnej w naszej siedzibie w Poznaniu przy ul. Gajowej 6 w Wydziale Ochrony Środowiska p. III pok. 303. Istnieje również możliwość przesyłania uwag poprzez przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.
W drugim etapie odbędzie się jednodniowe spotkanie , w trakcie którego będą mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania drogą elektroniczna – poprzez formularz  kontaktowy  do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli  autorami wspomnianej prognozy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2010r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. Niepodległości 16-18 w Poznaniu. Budynek C  I  piętro od godz. 9.00 do 18.00.

 

   WÓJT  GMINY
  /-/ Bożena Dominiak