Lp Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej i jej adres Nip, regon Forma organizacyjna Akt utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Grzegorzew Imię i nazwisko dyrektora, kierownika jednostki
1 Urząd Gminy w Grzegorzewie.
Adres: Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1,
62-640 Grzegorzew

NIP 666-13-04-591,

REGON 000538521

Jednostka budżetowa Urząd Gminy w Grzegorzewie działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 8 lipca 2019 r. Bożena Dominiak
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Adres: ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew

NIP 666-12-78-758,

REGON 003730472

Jednostka budżetowa Uchwała Nr XXIII/103/2004 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

Uchwała Nr XXII/103/2008 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie
Jolanta Wawrzyniak
3 Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie
Adres: ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew

NIP 666-19-02-961,

REGON 000971979

Instytucja kultury Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie.

Uchwała  Nr XXXVI/199/2014 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie
Agnieszka Malesza
4 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Grzegorzewie, Adres: ul. Szkolna 23 62-640 Grzegorzew

NIP 666-10-65-784,

REGON 001142765

Jednostka budżetowa Uchwała Nr XI/52/1995 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Grzegorzewie.

Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie.
Wiktor Bloch
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii
Adres: Bylice-Kolonia 12, 62-640 Grzegorzew

NIP 666-18-62-486,

REGON 001168859

Jednostka budżetowa Uchwała nr V/27/99 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii

Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii.
Iwona Ziętek
6 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach,
Adres: Barłogi, ul. Piaskowa 3, 62-640 Grzegorzew

NIP 666-18-62-546,

REGON 001168836

Jednostka budżetowa Uchwała nr V/25/99 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłogach.

Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Barłogach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Barłogach.
Dariusz Tylak
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie w skład, którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego "ZOŚKI" w Grzegorzewie
2. Przedszkole Gminne w Grzegorzewie
Adres: Grzegorzew, ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

NIP 666 211 03 28,

REGON 302186324

Jednostka budżetowa Uchwała Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie. Organizację Zespołu określa Statut nadany uchwałą Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 lipca 2012 r.

Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Józef Sochacki