Rozliczenie dotacji udzielonej dla Klubów Sportowych Oraz Kbż w Koninie w 2013 Roku

 

Lp

Nazwa klubu sportowego

Kwota otrzymanej dotacji

Informacja o rozliczeniu

1.

Klub Sportowy LZS Sparta Barłogi – piłka nożna

23.000,00zł

- sprawozdanie złożone w terminie

- rozliczenie zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi

2.

Klub Sportowy LZS Sparta Barłogi- tenis stołowy

1.000,00zł

- sprawozdanie złożone w terminie

- rozliczenie zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi

3.

Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew – piłka nożna

31.000,00zł

- sprawozdanie złożone w terminie

- rozliczenie zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi

4.

Klub Sportowy – Orzeł Grzegorzew- sekcja siatkarzy

2.000,00zł

- sprawozdanie złożone w terminie

- rozliczenie zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi

5.

Koniński Bank Żywności w Koninie

5.000,00 zł

- sprawozdanie złożone w terminie

- rozliczenie zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi

 

       Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak