Państwowa Inspekcja Pracy wydała ostrzeżenie dla przedsiębiorców dotyczące pojawiających się przypadków podszywania się pod inspektorów pracy oferujących odpłatne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców. Przeczytaj komunikat i nie daj się naciągnąć, nie płać fałszywym inspektorom za szkolenie i certyfikat

W swoim komunikacie z 13 lipca 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega:

„W związku z sygnałami od pracodawców o zgłaszaniu się do nich rzekomych inspektorów pracy, przedstawiających odpłatne oferty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy w zamian za usługi, czynności, zaświadczenia czy nawet wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy są oszustwem i należy je zgłaszać do organów ścigania. Można skontaktować się także z okręgowym inspektoratem pracy.”

Źródło:

www.pip.pl