Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

 http://www.arrkonin.org.pl/

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizuje usługi doradcze, szkoleniowe  i informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz usługi doradcze i szkoleniowe dla samorządów.