UWAGA ROLNICY !

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 2017 r. powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.


Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych (1,00 zł./L)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

      

 Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak