30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konferencją prasową zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

Wiecej informacji na stronie www https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wizja-zero-czyli-bez-wypadkow-i-chorob-zawodowych-rolnikow-konferencja-prasowa-prezes-k/