Drodzy rodzice, Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

 

Od dnia 1 lutego 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grzegorzewie rozpoczyna nabór wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu
,, RODZINA 500+’’ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane:

·        od dnia 1 lutego 2021 r. jeśli wybierzemy drogę elektroniczną:
za pośrednictwem Portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS,

 

·        od dnia 1 kwietnia 2021 r. jeśli wybierzemy drogę tradycyjną
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty,

WAŻNE! Termin ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE na kolejny okres w terminie:

·        do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

·        od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi
do 31 lipca 2021 r.

·        od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi
do 31 sierpnia 2021 r.

·        od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi
do 30 września 2021 r.

·        od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi
do 31 października 2021 r.

Druki wniosków dostępne będą od dnia 01.04.2021 r.  w siedzibie GOPS
w Grzegorzewie.

Szczegółowe informacje w zakresie świadczenia wychowawczego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, Plac 1000- lecia  Państwa Polskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem (63) 27 37 458.

 Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak