Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole prosi o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu celem przypomnienia   obowiązującego  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a w szczególności § 1 pkt. :

a - utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
c - utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
e - karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

W związku z licznymi ogniskami ptasiej grypy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, inspektorzy PIW Koło będą przeprowadzać akcje informacyjną oraz będą sprawdzać  stosowanie się do zakazów i nakazów wyżej wymienionego rozporządzenia MRiRW.

PLW w Kole Radosław Namyślak