Szanowni Państwo!

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje cykl powiatowych spotkań szkoleniowych w tym zakresie skierowanych dla rolników.

Spotkanie informacyjne dla hodowców trzody chlewnej powiatu kolskiego w zakresie stosowania nowych zasad bioasekuracji ASF odbędzie się w Sali Konferencyjneh LBS w Kole, ul. B. Prusa 14, 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00.

Kontakt do organizatora: Biuro Powiatowe WIR, tel. 733 170 780 lub e-mail: wirkol@wir.org.pl. Spotkanie poprowadzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole.