Szanowni mieszkańcy gminy Grzegorzew !!!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw  w swoich budynkach  mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek ten został nałożony ustawą z 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Deklarację można pobrać u sołtysa lub  w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, pokój nr 12 (na piętrze).

Wzór deklaracji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Druki do pobrania. Link bezpośredni http://bip.grzegorzew.pl/?a=4391

Wypełnioną deklarację można złożyć:

·        w formie elektronicznej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl gdy posiadamy profil zaufany lub podpis elektroniczny

·        osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , pokój nr 12 (na piętrze).

Otrzymane od Państwa deklaracje zostaną przesłane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szczegółowych informacji w sprawie złożenia deklaracji udziela:

Danuta Gębka

pokój nr 12 /na piętrze/

tel.63 27 18 255 w.123

 

 

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak