W 2021 roku Rada Gminy Grzegorzew rozpatrzyła 5 petycji. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz.870 ) poniżej przedstawiam zbiorczą informację na temat petycji rozpatrzonych w 2021 roku

 

Lp. Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia
1. Petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Grzegorzew do pilnego podjęcia uchwały w sprawie uznania  za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Grzegorzew z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 23 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXX/191/2021 w sprawie nieuwzględnienia petycji.
2. Petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Grzegorzew do pilnego podjęcia uchwały w sprawie uznania  za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Grzegorzew z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 23 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXX/192/2021 w sprawie nieuwzględnienia petycji.
3. Petycja pn. Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCEwniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 23 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXX/193/2021 w sprawie nieuwzględnienia petycji.
4. Petycja o wydanie przez Radę Gminy Grzegorzew opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/197/2021 o nie uwzględnieniu petycji.
5. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 8 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/210/2021 podejmując decyzję o nieuwzględnieniu petycji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Tadeusz Sosnowski