OK.2110.2.2024

Na podstawie art 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022r poz. 530) informuję, że w wyniku procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Grzegorzew została wybrana Pani Katarzyna Fila zamieszkała Barłogi.

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wymogi niezbędne do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz wymagania dodatkowe co daje gwarancje należytego świadczenia pracy.