Na podstawie art.37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz.2408) Wójt Gminy Grzegorzew informuje, że w dniu 9 czerwca 2024 r., tj. w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zorganizowany został bezpłatny, gminny przewóz pasażerski komunikacją autobusową do niżej określonych lokali wyborczych:

OBWÓD NR 3 W BORYSŁAWICACH KOŚCIELNYCH, Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,

NAZWA PRZYSTANKU

I Kurs przyjazd

I Kurs odjazd

II Kurs przyjazd

II Kurs odjazd

GRODNA (SKRZ.)

08:00

08:50

13:00

13:50

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

08:03

08:47

13:03

13:47

BORYSŁAWICE KOŚCIELNE REMIZA

08:04

08:46

13:04

13:46

BORYSŁAWICE KOŚCIELNE PKS

08:05

08:45

13:05

13:45

BORYSŁAWICE BYŁA SZK. PODST.

08:06

08:44

13:06

13:44

OBWÓD NR 4 W BYLICACH-KOLONII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii

NAZWA PRZYSTANKU

I kurs przyjazd

I Kurs odjazd

II Kurs

przyjazd

II Kurs odjazd

BYLICE (DROGA KRAJOWA)

08:15

09:18

13:15

14:18

BYLICE SKRZ.

08:16

09:17

13:16

14:17

BYLICE, BYLICZKI (NAWRÓT)

08:19

09:14

13:19

14:14

BYLICE SKRZ.

08:21

09:12

13:21

14:12

BYLICE KRZYŻ

08:23

09:10

13:23

14:10

BYLICE, SZKOŁA

08:24

09:09

13:24

14:09

BYLICE, WIADUKT

08:27

09:06

13:27

14:06

ZABŁOCIE, SKRZ.

08:29

09:04

13:29

14:04

ZABŁOCIE KOLONIA

08:30

09:03

13:30

14:03

BYLICE KOLONIA SZK. PODST.

08:33

09:00

13:33

14:00

OBWÓD NR 5 W GRZEGORZEWIE, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie

NAZWA PRZYSTANKU

I Kurs przyjazd

I Kurs odjazd

II Kurs przyjazd

II Kurs odjazd

KIEŁCZEWEK REMIZA OSP (WIEŚ)

09:30

10:27

14:30

15:27

BOGUSZYNIEC SKRZ.

09:33

10:24

14:33

15:24

BOGUSZYNIEC (NAWRÓT MIKOŁAJÓWEK)

09:35

10:22

14:35

15:22

BOGUSZYNIEC SKRZ.

09:37

10:20

14:37

15:20

BUDY BOGUSZYNIECKIE SKRZ.

09:38

10:19

14:38

15:19

GRZEGORZEW SKRZ.

09:39

10:18

14:39

15:18

GRZEGORZEW KOLEJOWA.

09:40

10:17

14:40

15:17

GRZEGORZEW TORUŃSKA

09:41

10:16

14:41

15:16

GRZEGORZEW SZKOŁA PODST.

09:42

10:15

14:42

15:15

OBWÓD NR 7 W TARNÓWCE, Remiza OSP w Tarnówce

NAZWA PRZYSTANKU

I Kurs przyjazd

I Kurs odjazd

II Kurs

przyjazd

II Kurs odjazd

TARNÓWKA GRZEGORZ.

09:45

10:55

14:45

15:55

TARNÓWKA GRZEGORZ I

09:47

10:53

14:47

15:53

TARNÓWKA GRZEGORZ. SKRZ.

09:49

10:51

14:49

15:51

TARNÓWKA REMIZA OSP

09:50

10:50

14:50

15:50

LADORUDZEK REMIZA (NAWRÓT)

09:55

10:45

14:55

15:45

LADORUDZEK KAPLICZKA

09:57

10:43

14:57

15:43

TARNÓWKA REMIZA

10:00

10:40

15:00

15:40