Zarządzenie Nr 12/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art. 85 ust. 1, ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Arletę Nowicką na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak