O G Ł O S Z E N I E

 

SZANOWNI   MIESZKAŃCY  !

Urząd Gminy w Grzegorzewie  uprzejmie informuje , że przeterminowane leki można bezpłatnie wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w  APTECE „Pod Złotym Tygielkiem ” oraz w OŚRODKU ZDROWIA  w GRZEGORZEWIE . Przeterminowane leki  zgodnie z  ustawą o odpadach należą do odpadów niebezpiecznych , których nie można składować z innymi odpadami komunalnymi. 

Akcja ma na celu umożliwienie  każdemu  pozbywania się zbędnych bądź przeterminowanych leków w bezpieczny sposób dla środowiska.Organizatorem zbiórki przeterminowanych leków jest Urząd Gminy w Grzegorzewie we współpracy z Apteką i Ośrodkiem Zdrowia w Grzegorzewie.

Informację na temat zbiórki można uzyskać  w biurze nr 8 Urzędu Gminy w Grzegorzewie , w godzinach 730 – 1530 lub pod numerem telefonu 063 27 18 255 w.19.
Szanowni Państwo, dbajmy o nasze środowisko, korzystajmy ze stworzonych możliwości w celu prawidłowego pozbywania się odpadów. 

      Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak