Sprawa:
Likwidacja wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Art. 7g ust. 1 w związku z Art. 7e ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 19.11.1999r. - Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie na decyzję Wójta o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kierowane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa sie w Sekretariacie Urzędu.