Szczegółowe informacje wypełnienia wniosku RG-1 oraz formularz dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.stat.gov.pl

w odnośniku o nazwie REGON.