Sprawa:
Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Z 2001r Nr 87 poz.960 i Nr 110 poz. 1189 Dz. U. Z 2001r. N r 43 poz.476 oraz z 2002r. Nr 74 poz.676 i Nr 78 poz. 716.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dwie aktualne fotografie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
Odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński,
Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

Opłaty:
Opłatę w formie dowodu wpłaty w wysokości 30zł płatne w kasie Urzędu Gminy pokój nr 10.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi:
W celu wymiany i odbioru dowodu osobistego należy zgłaszać się osobiście.