Szkoła Podstawowa w Bylicach
im. Jana Pawła II
Tel. (063) 27-18-838
Dyrektor: Iwona Ziętek