Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie
im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 
ul. Szkolna 23
Tel. (063) 26-16-413
Dyrektor: Józef Sochacki