Instrukcja wysyłania pisma drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Grzegorzewie

    Do wysłania pisma drogą elektroniczną niezbędne jest:

  • posiadanie konta na platformie ePUAP (konto jest darmowe)

  • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznegoPisma nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą automatycznie odrzucane.

Zgodnie z ustawą:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym, podpisem elektronicznym.
2. Akceptowane są następujące formaty załączników: odt, doc, xls, txt, rtf, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego pisma nie może przekraczać 3MB.


Instrukcja zakładania konta na portalu ePuap:

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres http://epuap.gov.pl/wps/portal

a) klikamy "Załóż konto" w prawym górnym rogu
b) po zapoznaniu i akceptacja regulaminu klikamy "Dalej"
c) wypełniamy pola danych
d) zaznamy kwadrat "Wybieram logowanie w oparciu o hasło", wybrane hasło musi składać się z min. 8 znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jeden znak specjalny np. "17%kowalski"
e) zapisujemy przyznany identyfikator osoby np. "6hf8s04s37"
f) pozostawiamy zaznaczony kwadrat "Chcę założyć organizację" klikamy "Dalej"
g) wypełniamy pola danych o użytkowniku i dane teleadresowe, kliknamy "Prześlij"
h) zapisujemy przyznany identyfikator podmiotu np. "o5149caenw", oraz "Zakończ"

Instrukcja wysyłania dokumentu za pomocą portalu ePUAP (gdy ma się założone konto):

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres http://epuap.gov.pl/wps/portal

a) klikamy „Zaloguj się” w prawym górnym rogu
b) Klikamy "Katalog usług", następnie "Według podziału terytorialnego", kliknij "Woj. Wielkopolskie", kliknij "Powiat kolski", oraz „Grzegorzew (gmina wiejska)” ,
c) kliknij "Urząd Gminy Grzegorzew" w prawym oknie, pod napisem" Nazwa usługodawcy"
d) pojawi się usługa "Złożenie pisma", kliknij ikonę notatnika w żółtej obwódce
f) kliknij napis "Przejdź do formularza" w środku strony
g) wypełnij pola danych, treść pisma i dołącz ewentualne załączniki (klikając w kółku, między napisem "Załącznik" i "Z dysku" i wybierając plik załącznika). Wielkość wszystkich załączników nie może przekraczać 3 MB.
h) u góry strony kliknij "Weryfikuj" i popraw ewentualne błędy
i) podpisz dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym klikając "Podpisz"
j) wyślij dokument do skrzynki Urzędu Gminy klikając "Wyślij"

Adres skrytki Gminy Grzegorzew na platformie epuap /8q8wibp894/skrytka