W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie problemów społecznych.

Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych    ma ogromne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej,    a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Badanie jest anonimowe.

Wypełnione ankiety:

- w wersji papierowej prosimy zostawić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie  do dnia 24.07.2017 r.

- w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: gops@grzegorzew.pl z dopiskiem "Ankieta - strategia rozwiązywania problemów społecznych" do dnia 24.07.2017 r.

      Z poważaniem

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak