Aktualny wykaz kart informacyjnych o środowisku prowadzony jest za pomocą aplikacji Ekoportal udostępnionej przez Ministerstwo Środowiska.

Link do wyszukiwarki kart

W polu obszar proszę wybrać województwo wielkopolskie, powiat kolski, gmina Grzegorzew

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam