Bylice, 25 czerwca 2022r.

Sołtys Wsi Bylice
Rada Sołecka Sołectwa Bylice
Radny Rady Gminy Grzegorzew
Ochotnicza Straż Pożarna w Bylicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Bylicach
Mieszkańcy Sołectwa Bylice

Wójt Gminy Grzegorzew
Rada Gminy Grzegorzew
Ul. 1000-lecia  Państwa
Polskiego 1     
62-640 Grzegorzew 
   

Petycja w sprawie drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach

Szanowna Pani Wójt,  Szanowny Panie Przewodniczący,  Szanowna Rado Gminy Grzegorzew, Na podstawie art. 2 i 4 Ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o petycjach, my niżej podpisani mieszkańcy wsi Bylice wnosimy o przeznaczenie środków na remonty dróg powiatowych w celu dokończenia przebudowy drogi powiatowej nr 3429P przebiegającej przez naszą miejscowość. Jako mieszkańcy baczni obserwujemy inwestycje, jakie są prowadzone na terenie Gminy Grzegorzew oraz projekty związane z Nowym Ładem. Pragniemy, aby nasza miejscowość również została dostrzeżona i uwzględniona w planach obecnej Rady Gminy. Z uwagi na niekorzystny stan nawierzchni utrudniający normalne korzystanie z drogi, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.                                                            


Z poważaniem,
Mieszkańcy Sołectwa Bylice