Borysławice Zam. 30.12.2022

Właściciele działek nr 327,326,323,322

Do Rady Gminy Grzegorzew


  
Urząd Gminy w Grzegorze
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

Petycja

W związku z wydarzeniem jako miało miejsce w dniu 09.11.2022 r. tj. umyślnym zablokowaniem przez właściciela(-li) działek 25/4 oraz 330/2 przejazdu przez drogę gminną zlokalizowaną na działkach nr 22/1 i 22/2 w obrębie 0007 (Grodna) dla wykonujących w oznaczonym miejscu i czasie prace polowe na działkach z nią sąsiadujących (nr 327,326,323,322) oraz faktem nieprzestrzegania polubownie wyznaczonych granic przedmiotowej drogi gminnej, polegającym na wykopywaniu i przesuwaniu słupków granicznych oraz cyklicznym zaorywaniu części przedmiotowej drogi, zwracamy się o wyasygnowanie środków finansowych i dokonanie geodezyjnego wyznaczenia jej granic wraz z wyrównaniem jej powierzchni w ich obrębie.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie ww. osób ingerujących w strukturę danej drogi o prawnych konsekwencjach swojego działania oraz zobligowania tych osób do tymczasowego przywrócenia jej pierwotnego stanu, tj. do czasu profesjonalnego jej wytyczenia oraz wyrównania.

W przypadku publikacji niniejszej petycji nie wyrażamy zgody na publikację danych osobowych.