Sprawa:
Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Grzegorzew,
Plac Plac 1000-lecia PP 1,
pok. Nr 6 tel. (063) 27-18-255 w.18

Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:  Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Załączniki: - dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu)

Opłaty: Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy i opłaty:  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa: - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł 
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 10)