Sprawa:
Zameldowanie i wymeldowanie czasowe cudzoziemców

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz.960 i Nr 110 poz.1189 oraz z 2002 r.Nr 74, poz.676 i Nr 78 poz.716 ).

Wymagane dokumenty:
Aktualny paszport i dokument wizowy(jeżeli obowiązują).

Opłaty:
Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia się zainteresowanego.

Uwagi:
Właściciel posesji jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu .